İlçemizde çok çeşitli tarım yapılmaktadır.  Tarla bitkileri, sebze, meyve yetiştiriciliği yanında 2.ürün sebze yetiştiriciliği ve hayvancılık gelişmiştir.

 Baklagillerden kuru ve yeşil fasulye ile nohut yetiştiriciliği ön plandadır. Hayvancılığımıza teşvik amacıyla yem bitkilerinden; silajlık mısır, yonca, korunga, fiğ üretilmektedir.

Meyvecilikte, Bursa yöresinde yetiştirilen elmanın %25’i, armudun %30’u, şeftalinin ise % 40’ı ilçemizde üretilmektedir.

1-Uygun tohumluk seçimi: Uygun tohumluk seçimi kaliteli ve yüksek verim almanın temel şartıdır. Tohum, sahip olduğu tüm genetik karakteri ile bitki verimini belirleyen en temel girdidir.
2-Tohumluk ilaçlaması: Tohumluklar uygun ilaçlama ile ilaçlanmalıdır.
3-Tohumlukların köklendirici ile ıslatılması:
4-Çinko ilavesi:
5-Uygun gübreleme:

Ayçiçeğin ekim zamanı toprak ısısı ile doğrudan ilgilidir. 8-10 derecenin üzerindeki toprak sıcaklıklarında tohumlar daha hızlı çimlenir. Ülkemizin iklimi ve toprak özellikleri göz önüne alındığında ayçiçeğin ekim zamanı için en uygun vakit Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Mart; Marmara, Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise Mayıs ayıdır. Yine de o yıla ait iklim durumuna göre bu ekim zamanı değişiklik gösterebilir. Erken yapılan ekimler, ayçiçeğinin kış ve ilkbahar yağışlarından en iyi şekilde faydalanmasını sağlar.