İnegöl'de Tarım

    İnegöl deniz seviyesinden 335 m yükseklikte, yüzölçümü 1004 km2 olup tarla arazisi 20.310 hektar, meyve arazisi 5.294 hektar, sebze arazisi 2150 hektar, nadas arazisi 1236 hektardır. 733 hektar arazide tarıma elverişli değildir. İlçemizde tarım ekonomik hayatın temel unsurlarından birisidir. 15-64 yaş arasındaki faal nüfusun yaklaşık %30’u geçimini tarım kaynaklarından sağlamaktadır. Köy merkezinde oturan nüfusun tamamına yakını tarımla uğraşmakta, ilçe merkezinde oturan nüfusun bir bölümü tarımla uğraşırken, geriye kalan kısmın önemli bir bölümü de sanayi ve ticaretin yanında ek olarak bahçe tarımı ile iştigal etmektedir.

İlçemizde çok çeşitli tarım yapılmaktadır.  Tarla bitkileri, sebze, meyve yetiştiriciliği yanında 2.ürün sebze yetiştiriciliği ve hayvancılık gelişmiştir.

 Baklagillerden kuru ve yeşil fasulye ile nohut yetiştiriciliği ön plandadır. Hayvancılığımıza teşvik amacıyla yem bitkilerinden; silajlık mısır, yonca, korunga, fiğ üretilmektedir. Endüstri bitkileri olarak patates, şekerpancarı tarım ekonomimizin bel kemiğini oluşturmaktadır. Türkiye’de çerezlik ayçiçeği üretiminde ilçemiz ilk sıradadır. Sebze üretimi, son yıllarda meyvecilikte karşılaşılan don zararlarına karşı çiftçinin sigortası halini alarak, hızlı bir gelişim göstermektedir. Her türlü sebze, 1.ürün ve 2. ürün olarak yetiştirilmeye başlanmış, damlama sulama tekniğiyle verim artışı sağlanmıştır.

     Meyvecilikte, Bursa yöresinde yetiştirilen elmanın %25’i, armudun %30’u, şeftalinin ise % 40’ı ilçemizde üretilmektedir. Toplam 16750 ton kapasiteli 13 adet soğuk hava deposu ile yurt içi ve yurt dışı meyve talebinin karşılanma süresi uzamıştır.

    Tam ve yarı bodur meyve fidanları ile tesis edilen bahçelerde telli terbiye sisteminin kullanılmaya başlanması, hastalık ve zararlıların kontrol altında tutulmasında erken uyarı sistemlerinin kullanılması ile İnegöl’de meyveciliğin her geçen gün geliştiği gözlenmektedir.

     Kurşunlu köyünde çilek tarımı önemli bir gelir kaynağı olup, yediveren çilekler Mayıs-Ekim ayları arasında toplanıp, günlük 20 tona yakın sevkiyat gerçekleştirilmektedir.

    Son yıllarda sofralık üzüm yetiştiriciliği hızla gelişmekte olup, uygulanan modern yetiştiricilik yöntemleri ile kalite ve verim artışı sağlanmaktadır. Üzümsü meyvelerden ahududu organik olarak yetiştirilmekte ve  ürünler yurtdışında alıcı bulmaktadır.

     Ovada tarım arazilerinde toplam 25.000 hektar alan sulanmaktadır. Boğazköy barajı ve Babasultan barajı tamamlanmıştır ancak kanal, kanalet sistemleri kurulmadığından üreticimiz yararlanamamaktadır. Akbaşlar Göleti ve Küçükyenice Göleti son aşamaya gelmiştir.         

     İlçe çiftçisi Ziraat Odası, Pancar Kooperatifi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Kooperatifi, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Tarımsal Sulama Kooperatifleri ve Üretici Birlikleri olmak üzere örgütlenerek tarımsal problemlerin çözümü konusunda birliktelik göstermektedir.

   Tarım ve tarımsal sanayinin entegrasyonunu ilçemizde görmek mümkündür.13 adet buzhane, 1 adet saklama tesisi, 1 adet konsantre ve konserve fabrikası, 2 adet un fabrikası, 1 adet salça fabrikası, 2 adet tavukçulukta üretim, kesim ve yem fabrikası ile üretilen ürünlerin değerlendirilmesi yapılmaktadır.

   Hayvancılık sektöründe 18.500 adet sığır, 35.000 adet koyun, 1.500 adet keçi, 40 adet manda, 210.000 adet kanatlı hayvan mevcuttur. Hayvancılığa yönelik modern işletmelerin sayısı hızla artmaktadır. İlçemizde 6600 civarında yıllık suni tohumlama ile ırk ıslahı sürdürülmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Tavukçuluk ise ilçemizde gelişen bir sektör olarak tarımsal ekonomide yerini almıştır.

    Ek gelir kaynağı olarak düşünülen arıcılık, toprak ve özel iş gücü gerektirmediğinden tercih edilen bir sektördür. Son zamanlarda ilçemiz merkez ve köylerinde arıcılıkla uğraşan kişi sayısında önemli bir artış gözlenmekte olup, 6974 adet fenni kovan ve 72 adet kara kovan mevcuttur.

   İlçemizde geniş alan kaplayan orman arazisi mobilya sanayi ve kereste sanayisinin gelişmesini sağlamış, büyük kereste fabrikaları marka olmuş, büyük mobilya fabrikalarının yanında binlerce küçük atölye şeklinde imalathaneler kurulmuştur.

  İlçemizde namı dünyaya yayılan Oylat kaplıcaları ve Kınık maden suyu yer altı zenginliklerimizin bir göstergesidir.

 

                                                                                                                                                                        İnegöl Ziraat Odası Başkanı

                                                                                                                                                                                    Sezayi ÇELİK